UNISTA ELÄMÄNVIISAUTTA

nid. 224 s. hinta alennuksessa 4 € ISBN 95196380-6-7

Sisältö

Kirja käsittelee unien merkitystä elämänviisauden lähteenä. Siinä pohditaan uskonnollisen perinteen tapaa käyttää unia jumalallisen viisauden lähteenä, avataan uudemman filosofian ja ihmisen ruumiillisuuteen liittyvien oivallusten antamia mahdollisuuksia unien ymmärtämiseen ja tutkitaan unien välittömän ilmaisun yhteyksiä taiteelliseen ilmaisuun sekä annetaan opastusta unien tehokkaaseen käyttöön toisenlaiseen tulkintaan. Kirjan keskeisiä ajatuksia: Unet ovat olemisen muistamista ja vaalimista, olemisen muistiinmerkitsemisiä. Niissä annetaan asioiden ilmetä sellaisenaan pakottamatta niitä järjen ja tieteiden käsittämisen muotteihin. Unet kirjaavat meissä päivän tuntojen ja elämysten jättämiä jälkiä, myytit kirjaavat koko yhteisön jälkiä.

Unien näennäinen outous tulee siitä, että asiat kytkeytyvät unissa toisiinsa yleensä muun kuin loogisen päättelyketjun mukaan. Unet ovat mielleyhtymäketjuja, joista voidaan tunnistaa elämäntilanteet ja perusarvot. Unien ymmärtäminen on mielleyhtymäketjuissa ilmenevien näkijän elämänvaiheiden, tuntojen ja mieltymysten tunnistamista. Kyse ei ole mysteerisestä salatieteestä, vaan asioiden liittymisketjujen ymmärtämistä.

Ymmärtäessään mielleyhtymäketjujen kautta ihminen osallistuu jumalten maailmaan ja "ajattelee" jumalten tavoin - näkee suoraan asioiden ytimeen, ilman loogista päättelyä. Unet ovat ihmisten tuntojen selvänäkevää kuvitusta, piilotajuisten rakenteiden, syvimpien pelkojen ja toiveiden äidinkieltä. Unissa ilmenevät kulttuuristen tarinaperinteiden "ajatusmallit" ja mielikuvarakenteet ja samalla ihmisen biologia sekä hyvin rikas ruumiillisen olemisen kieli.

Uni on hiljaisuuden puhetta. Mietiskelijät ovat kautta ihmisen historian eristäytyneet hiljaisuuteen, jotta kuulisivat paremmin Jumalansa äänen, jotta näkisivät visiota toisenlaisesta todellisuudesta. Unissa meille tapahtuu samoja asioita joka yö. Uni on vetäytymistä yön hiljaisuuteen. Unennäkö on mietiskelyä.

Unet ovat lähellä Jumalaa olemista, asioiden katselua vertauskuvien kautta, asioiden näkemistä enkeleinä.

Unet ovat ihmettelyä. Ihmettely on juuri viattoman lapsen tapa suhtautua maailmaan. Mielikuvana voi olla pieni tyttö, joka kulkee kukkakedolla. Hän ihmettelee kukkien väriloistoa ja perhosia. Hänen maailmaansa ei häiritse tarve antaa kukille nimiä, luokitella niitä, nimetä värejä, ymmärtää kukkien kemiallisia prosesseja. Tätä samaa on unen ja myös luovan taiteilijan viattomuus ja välittömyys asioiden näkemisessä.

Uni luo ei-tekemisellä. Se antaa mielikuvien syntyä ja kulkea silmiensä edessä ilman yritystä selittää tai ymmärtää kuvien synty-yhteyksiä. Unissa ihminen palautuu jopa eläinten näkemistavan viisauteen. Kun koira lepää, se tuskin huolehtii mistään, kun se metsästää, se on täysin keskittynyt seuratessaan elämää ympärillään ja ampaisee sitten saaliin perään välittämättä saako sen vai ei. Teko itsessään on silloin pyhä, neitseestä syntynyt.

Masennuksen vastakohta on rakkaus, ihastus asioihin. Unien ja koko ihmiskunnan tarinoiden viisaus opastaa kohti rakkautta. Unien hyvät kokemukset liittyvät rakkauteen ja pyrkivät poistamaan masennusta. Ihastusunissa on vapaata lentämistä sekä taivaallisia enkeli- ja valoelämyksiä. Uni on meissä oleva taiteilija, joka pyrkii tekemään meistä rakastavia ikuisuusolentoja ja nostaa meidät joskus jopa paratiisikokemuksiin.

Unet ovat sielun tapa katsella asioita. Ne ovat ikuisuuden näkökulma. Kuten James Hillman toteaa: "Uni on kuin taulu tai kuva, ei siinä ole aikaa". Samoin jokainen ihmisen kokemus on ruumiin muistissa "tunnevalmiutena", pysyvänä jälkenä kuin kuva. Lempeä rauhan ja tyyneyden kokemus voi olla meissä kesäillan lämpimänä tyynenä järvenä. Jokin päivän mielleyhtymä tai tilanne voi tehdä sen "näkyväksi" muistoksi. Historiallinen aika ei siinä näy millään tavalla. Unien ikuisuustodellisuuden olinpaikka on ihmisen ruumis.

Kirjan sisällys:

Johdanto

Unet paljastavat huolen aidosta elämästä. Unet toinen todellisuus. Kirjan sisältö

1. UNET VIISAUDEN LÄHTEENÄ JUUTALAIS-KRISTILLISESSÄ PERINTEESSÄ

1.1. Unitekstien ymmärtäminen
Olemisen perusta ja unet. Aikuistumista unien kautta. Aito ja vastuullinen elämä
1.2. Unet ja aito elämä
Aitous ruumiillisiin kokemuksiin palaamisena . Unet olemisen syvyyden esilletuomista. Unet elämän sanoittajina
1.3. Uskonnollisen kerrontaperinteen ymmärtäminen aidon olemisen näkökulmasta
Perhe ihmisen olemisen peruskokemuksena
1.4. Unet Vanhassa testamentissa
Unet syvyyden kuulemista. Unet ovat tulkittavia salatekstejä. Hyville pahoja ja pahoille hyviä unia. Juutalainen unientulkintaperinne. Uni kuninkaan mielisairaudesta. Unet ja neuvojen saaminen Seksuaalisuus unissa
1.5. Ennustavat unet Raamatussa
1.6. Ihminen pyhiinvaeltaja
Uni tekee vaelluksesta pyhiinvaelluksen

2. UNIEN OLEMUKSEN YMMÄRTÄMINEN

2.1. Välitöntä ja aitoa näkemistä
Oma elämäntarinan löytäminen unien avulla. Omatunto ja unet. Unet, sadut ja legendat. Unet ovat rikasta ja pyhää kieltä. Unet ovat neitseellinen tapa nähdä. Unet ovat ilmestyksiä. Todeksi ahdistusten ja haavojen kautta
2.2. Unet paljastavan ruumiin kielen
Unien ruumiillinen perusta ja olemisen tila. Tietoisuudella on ruumiillinen perusta. Unet ruumiin taideteoksena. Unissa syntyy toisenlainen aika ja tila. Unimasennuksella irti äidin ruumiista.Uni tekee tunteet ja kokemukset näytelmiksi. Ruumis tilana. Ruumiin ja mielen arkkitehtuuria. Unet ja hengen lihaksi tuleminen
2.3. Unet ovat viisauden ja luovuuden lähde
Ymmärryksen avaimia Heideggerilta. Aidon olemisen persona. Silleen jättäen piilossa oleva ilmenee loistossaan. Unien tulkinta on pyhyyden jälkien etsimistä sekä unista että arjesta. Unet kasvojen näkemisenä. Unet ovat masennusta. Uni luo uusia merkityksiä ja estää masentumista
2.4. Unien myyttinen olemus
Kreikkalaisen mytologian tuonelakuvat unien ymmärtämisen mallina. Tuonela ja piilotajunta. Unien myyttinen sielutehtävä. Unet, varjot ja arkkityypit. Olemisen maasyvyys vapaissa mielleyhtymissä. Voimaa ja henkistä viisautta

3. UNIEN YMMÄRTÄMINEN - UNET ELÄMÄNTILANTEIDEN PEILINÄ

3.1. Unien tulkinnasta unien ymmärtämiseen
Unien maailma ei ole analyyttistä. Unien tulkinnan suunta syvyyteen päin
3.2. Unien aiheita
Rakkaus ja parisuhde. Suoriutuminen selviäminen päivän haasteista. Oma ja läheisten tilanne /sairaus - terveys. Henkistä kasvua opastavat unet
3.3.Koskettavat tietoiset unet
Tietoisilla unilla tehokkaaseen unien hyödyntämiseen. Kokeiluja tietoisella unella. Ihmisen parhaat kyvyt esille unen kautta. Toisenlainen tietämisen mahdollisuus. Tietoinen uni eräissä perinteissä
Senoit /Amerikan intiaanit/Muita kulttuureita. Valaistuminen unien kautta. Enemmän kuin oma maailmamme ja oma itsemme. Tulevaisuus unien suuntana - enneunet
3.4. Unien hautomisen tekniikka
1.Valmistautuminen. 2.Nukkumaanmeno ja nukahtaminen. 3. Uniharjoitukset - tietoinen uni. 4.Herääminen. 5.Päivätyöskentely unen parissa
3.5.Parantavat unet

 Jos kirja kiinnostaa niin voit tilata sen tai kysellä tarkemmin joko puhelimella 040-5626674 tai tilauslomakkeella Kirjatilauslomake.
 


Kirjojen pääsivu