Hengen kosketus


POIKKEUKSELLINEN NÄKEMYS SAIRAUKSISTA, SHAMANISMISTA JA UNISTA

Kirja käsittelee sairauksia, shamanismia ja unia poikkeavalla tavalla. Sairauksissa nähdään myönteisenä seikkana niiden kyky ohjata ihmistä parempaan elämään. Sairaus kypsyttää. Shamanismin ja unien näkytodellisuus on kirjan mukaan ihmisen syvin viisauden lähde: "Jumalat puhuvat niissä ihmisille".

 Yleensä näemme sairaudet pelkästään pahana. Kuitenkin tiedetään, että pitkän ja vaikean sairauden jälkeen monet toteavat, että sairaus on ollut heille siunaus. Se on ollut parasta, mitä heille on voinut sattua. Sairauden takia he ovat löytäneet elämälleen suunnan. Sairaus pysäyttää ihmisen. Se on uskonnollista kieltä käyttäen ihmisten 'etsikkoaikaa'. Sairaus vie pois normaalista elämänrutiinista katsomaan omaa elämää ja sen mieltä. Sairauksien oireissa on jopa vihje siihen, mikä elämässä on vialla ja miten elämänlaatua voi parantaa.

 Nykyistä hoitojärjestelmää ei ole kehitetty kuuntelemaan sairasta, vaan poistamaan kipuja ja oireita. Tällöin sairauksien myönteinen merkitys jää näkemättä. Tämä tekee hoidon kalliiksi, koska sairaus pyrkii esille niin kauan, että viesti tulee kuulluksi. Oireet voivat olla samoja tai tulla esille yhä vaikeampina 'pakottaen' kuuntelemaan ruumiin syvää viisautta.

 Lähes samoista asioista on kysymys myös unissa ja shamanismissa. Niissä ihmisen syvä viisaus ilmenee näkyinä eikä tuntoina kuten sairauksissa. Unien syvä merkitys on tiedetty kaikkialla maailmassa tuhansien vuosien ajan. Unissa tulleista viesteistä on puhuttu jumalten viesteinä ihmisille. Olemme etääntyneet niin kauas unien todellisuudesta, että emme enää ymmärrä niiden 'henkistä, jumalallista kieltä'. Unissaan ihminen luo valtavia henkisiä todellisuuksia, joista voi ammentaa tietoa arkeen.

 Shamanismissa ei ole kysymys noituudesta, vaan kyseessä on lähinnä unien tuottamisen tekniikka. Rumpujen, laulujen tai huumeitten avulla ihmiset vajoavat ns. transsitilaan, joka on samanlainen tila kuin unitila ja näyt ovat samanlaisia kuin tietoisessa unessa.

 Kirjan tehtävänä on herättää ihmisiä kuuntelemaan itsessään olevaa syvää viisautta. Kukaan ei voi ohjata ketään toista oikealle tielle. Jokaisen on löydettävä oma tiensä ja kuljettava omia polkujaan. Tätä varten kaikille on annettu viisauden lähteiksi unet, näkyjen hankkimisen kyvyt sekä sairaudet omien tuntojen kuuntelemiseksi.

 Kirjoittaja on yhteiskuntatieteen tohtori. Hän on väitellyt uskonnosta ja sairauksista. Hän on toiminut Paltamon kansalaisopiston sekä Inarin opiston rehtorina sekä aikuisopettajana muissakin kansanopistoissa. Viimeksi hän on ollut Kaustisella kansanlääkintäkeskuksen johtajana sekä vapaana kouluttajana eri puolilla maata. Aikaisemmin häneltä on ilmestynyt mm. kirja 'Elämä puhuu', josta uuden kirjan teemat ovat jo idullaan.

 Kirjan on kustantanut Tenon lepopaikka Oy. Siinä on 244 sivua, hinta alennuksessa 7€. ISBN 951-96380-1-8

 Jos kirja kiinnostaa niin voit tilata sen tai kysellä tarkemmin joko puhelimella 040-5626674 tai tilauslomakkeella Kirjatilauslomake.
 


Kirjojen pääsivu