Sairauksien viestien kuuleminen

Näemme sairaudet yleensä vain pahana asiana. Monet ovat kuitenkin vaikean sairauden jälkeen todenneet, että se on ollut heille parasta, mitä elämä on antanut. On luonnollista, kun vaikea sairaus kohtaa ihmisen, että asia tuntuu vain pahalta. Sairaudella on kuitenkin myös puhutteleva puolensa, jonka voi tunnistaa usein vasta jälkikäteen. Sairaus pysäyttää menestymiskierteen ja pakottaa katsomaan elämää mahdollisen kuoleman näkökulmasta. Vallitseva terveysinnostus on peräisin kuolemaan liittyvästä pelosta ja ahdistuksesta. Tällöin sairauden piiloviestit jäävät kohtaamatta. Sama ahdistus on taustalla sairauksien kapeassa ja yksipuolisessa ymmärtämisessä. Sairauksista voidaan löytää myös myönteistä. Monissa kulttuuriperinteissä sairaudet on tajuttu osana ihmisen kasvua.
Sairaus on olennainen osa ihmisen ruumiillisuutta. Ruumis on ihmisen tapa olla eri tilanteissa ja tulkita olemistaan. Ruumis on aina tietyssä asennossa suhteessa olemassa olevaan tilaan. Se ei ole jokin peruspakkaus irrallaan jossain, vaan olemme ruumiina aina jossain paikassa, aina jo suhtautuneena tietyn tilan elementteihin. Ruumis on virittynyt eri tavalla eri tiloissa. Siksi paikan, tilan ilmauksia käytetään arkisessa keskustelussakin olemisen kuvaamisessa. Ihmisen vointia kuvattaessa puhutaan mielentilasta, ruumiin tilasta, sairauden tilasta. Sairaus on osa sitä ruumiin asentoa, jolla olemme. Tietyt lihakset voivat olla pelosta jännittyneinä, tietyt valmiina puolustamaan tai reagoimaan. Nämä ruumiina olemisen tavat altistavat jännityksineen ja valmiuksineen erilaisille sairauksille.

Esimerkki sairauksien tarkastelusta artikkeli Syömishäiriöissä on kyse ihmissuhteista

Aihetta on käsitelty myös väitöskirjassani Elämän puhuteltavana sekä kirjoissa Hengen Kosketus ja Elämä puhuu

Sairauksia käsitellään myös kursseilla ks. kurssien sisällöt