Lemmestä rakkauden rauhaan


VAIN RAKKAUS JOHTAA HYVÄÄN ELÄMÄÄN

KIRJAESITTELY:
Olavi Moilanen
LEMMESTÄ RAKKAUDEN RAUHAAN
nid. 217 sivua hinta alennuksessa 7€ ISBN 951-96380-4-0
 
 

Sisältökuvaus

Kirjassa lähdetään liikkeelle (1.luku) rakkauden haavoittuvuudesta, niistä ongelmista, joihin parisuhteet yleensä päätyvät. Ihminen on "kotivammainen" myös rakkaudessaan. Hänen ei uskalla heittäytyä elämän varaan, vaan luottaa lapsuutensa malleihin ja jää toistamaan niitä tekoja, joilla sai vanhempiensa rakkauden ja kiitoksen. Kun lapsuudenkodissa rakkauden ainakin piilotajuisena ehtona on suoritukset ja kiltteys, pyrimme rakkaussuhteessakin olemaan hyvä ja suorittamaan. Mittaamme omia ja toisten suorituksia. Olemme herkät arvostelemaan ja olemme samalla hyvin alttiita loukkaantumaan ja loukkaamaan.
Parempi kyky rakastaa on kuitenkin mahdollinen. Tätä kykyä ovat vuosituhansien ajan opettaneet sadut ja tarinat. Kirjan toinen luku käsitteLee kreikkalaisen Eros ja Psyyke-tarinan hyvin syvällisiä oivalluksia rakkaudesta. Meillä sama tarina esiintyy Kaunotar ja hirviö -tarinoina. Aito rakkaus muutu toisen "hirviöstä", "sammakosta" tai "siasta" kauniiksi prinssiksi tai prinsessaksi. Kun opettelemme kunnioittamaan puolisoa erillisenä olentona, salaisuutena, mysteerinä, josta voi löytöä jatkuvasti uutta, parisuhde muuttuu täysin toisenlaiseksi. "Eros ja Psyyke" tarinassa on selkeästi ilmaistu myyttien syvyyspsykologinen viisaus. Tämä tarina kuvaa sitä, miten sielu löytää olemuksensa rakkauden löytämisen kautta.
Kirjan kolmannessa luvussa opetellaan tunnistamaan oman parisuhteen ongelmat arkkityyppitestin avulla. Arkkityypit ovat kasvuperheessä syntyneitä piilotajuisia toimintamalleja. Virheellisten parisuhdemallien tunnistaminen ja oikeiden rakkausmallien opettelu parantavat parisuhdetta.
Kirjan lopussa on pitkä filosofinen jakso. Siinä tukeudutaan Martin Heideggerin ja Emmanuel Levinasin sekä juutalaisen teologifilosofiin Martin Buberiin sekä ranskalaisten elämäntulkkien Luce Iragaryn ja Julia Kristevan ajatuksiin. Olennainen lähtökohta on, että ihminen on aina kanssaolija. Toinen, läheinen ihminen on ihmisen elämässä tärkeämpi kuin oma itse. Toisen voimakas läsnäolo on elämän täyttymys. Ihminen ei löydä itseään itsestään. Hän tarvitsee toisen peilikseen löytääkseen todellisen olemuksensa.

Keskeisiä ajatuksia

Olennaista aidossa rakkaudessa on toisen hyväily. Se on toisen hyväksymistä -hyväksi ja kauniiksi tekemistä. Rakkaus saattaa ihmisen kohti kauneinta hahmoaan, sieluolemustaan.
- Hyväilyllä muodostetaan yhteinen olemisen tila, temppeli. Tuohon temppeliin mennään aina kynnyksen yli. Kynnys varoittaa: olet tulossa toisen alueelle. Tapana on kumartua kynnyksellä Toisen ja pyhän tilan kunnioittamiseksi.
- Toinen on aina kätketty salaisuus. Hän vetäytyy aina omaan mysteeriseen olemiseensa. Hyväily on mahdollisuus kohdata toinen syvemmällä tasolla kuin mihin sanat kykenevät.
- Hyväilyssä ollaan vain hyvä toiselle, kosketaan, odotetaan ja annetaan hiljaisuuden puhua. Hyväily on suuntautumista tulevaan kohtaamiseen. Se saa toisen loistamaan ja toisessa oleva mysteeri voi tulla esille piilostaan.
- Eroottinen elämä vie ihmisen ekstaasiin, syvemmälle sellaiseen, mitä hän ei (vielä) ole, jumalalliseen. Ekstaasi merkitsee sanana tavanomaisen taakse menemistä. Ekstaasissa ihminen katsoo syvyyteen ja näkee siellä oman elämänsä näytelmänä. Hän on yhtä aikaa itsessään ja itsensä ulkopuolella.
- Rakkaudessa ei luoda suhdetta, vaan tullaan osaksi olemisemme perustaa. Rakkaus tekee ihmisestä rauhallisen tarkkailijan ja kuulijan, joka ottaa ensikädessä huomioon toisten olemisen. Hän ei runno itseään esille ja riko toisten luonnollisia olemisen tapaa...
- Pienikin kosketus rakkauteen on elämää uudistava voima. Se on luomista, joka ei edellytä suorittavaa tekemistä, vaan antautumista tapahtumiin. Se on leikkivää olemista, jossa elämä saa kukoistaa.

Sisällysluettelo

Johdanto
Olemme kyvyttömiä rakkauteen /Kosketus rakkauteen riittää /Miksi tämä kirja ? /Puheen tuolle puolen

1. KOTIVAMMAISIA RAKKAUDESSA

Rakkaus opitaan vanhempien kanssa /Rakastuminen on uudelleenrakastumista omiin vanhempiin /Rakastumisesta on siirryttävä rakkauteen

2. TARINAPERINTEEN OPETUS

Eros ja Psyyke
2.1.Kosketuksen saaminen sielukerrokseen
Sielu ja erotiikka /Eros on kaikki /Sielu on kullekin ominaisen elämän löytämistä /äiti ja turhamaisuus /Isän kautta itsenäisyyteen /Kauneus luonnolliseen, harmoniseen olemiseen kasvamisena /äidistä irtaantuminen: häpeä ja viha /Paratiisi- ja maailman synty -kertomukset /Rakkaus merkitsee ego-minuuden kuolemaa /Hirviön kanssa naimisiin /Isätunteilla haavemaailmaan /Ihmisen ruumis, olemisen ja haaveiden talo /Sisaruus ja kilpailu /Yhteys omaan olemukseen
2.2. Rakkauden löytäminen
Tunteiden erittely /Oman narsismin kohtaaminen /Rakkauden olemuksen tunnistaminen /Häpeäkerroksen kohtaaminen /Rakkaus tie aitoon elämään

3. PARISUHDE JA AITO ELÄMÄ

3.1. Ymmärryksen avartaminen arkkityyppien kautta
Elämä näytelmänä /Arkkityypit elämänä /Elämän ymmärtäminen arkkityyppien avulla /Parisuhteen ongelmien tunnistaminen /Mitkä arkkityypit ohjaavat sinua? /Näin tulkitset vastauksesi /Testin tulokset ja parisuhdeongelmien tunnistaminen
3.2. Parisuhteiden ongelmakuviot ja niiden tunnistaminen
3.2.1. äiti-poika suhteet
Myyttinen tausta /Suhteen arkkityyppinen rakenne? /äiti - poika suhteen tunnistaminen /Lisäpiirteenä naisen loukkaaminen /Irti vääristävästä suhteesta
3.2.2.Isä-tytärsuhteet
Äidintyttö ja isä /Piilotajuista isän hakemista. /Romanttinen, "tarinoiden" varassa elävä nainen /Nainen miehelle, joka rakastaa nuorta tyttöä /Suhteen tunnistaminen /Kasvu syvyyskokemuksen kautta /Kasvu kriisin kautta /Kasvu isän kohtaamisen kautta
3.2.3. Isän tytär parisuhteessa
Rationaalisuus parisuhteen ongelmana /Miten tunnistaa isäntyttären ja isän arkkityypin parisuhde? /Miten eteenpäin?
3.2.4. Sisaruussuhteet
Isäntyttö hakee miesten seuraa taistellakseen /Isänpoika parisuhteessa /Parisuhteen sisaruusluonteen tunnistaminen /Muuttumisen mahdollisuus
3.3. Parisuhteen parantaminen
Naisen olemuksen syvyys /Miehen sisäisen lapsen ja kuoleman kosketus /Rakkauden arkkityyppi, aistillisen läsnäolon ylistys /Hestia- arkkityyppi ja olemisen pyhyys /Puolison arkkityyppi ja vastuun merkitys

4. RAKKAUDEN OLEMUKSESTA

4.1. Rakkauden mahdollisuus
Opastus sisältä, syvyydestä /Rakkaus syvimmän olemuksen kohtaamisena /Vastuullinen, yksinäinen /Vastuu toisesta, itsen poistuminen /Pois, pakoretkellä /Vapaaksi suorittamisesta /Rakkauden ehdollistuminen lapsuudessa
4.2. Masennuksen sävyttämää rakkautta
Pettymys rakkauteen /Masennus ja huoli olemisesta /Paloiteltuna Tuonelaan /Soitto on suruista tehty /Tuonela-uskonnot /Maailmaan heitettynä
4.3.Rakkaus olemisen syvyyden löytämisenä
Uusi koti, perusta olemiselle /Minä ja sinä rakkaudessa /Minäkeskeisyys ongelmana /Saatana puhuu minämuodossa /Tärkeää olla olemisen subjekti /Saastainen ja syntinen minä /Ihmisen kasvu toisen kohtaamisen kautta /Elämän ihmettely /Olemisen etuoikeutettu kuuntelija /Rakkaudesta puhuminen /Rakkaus on täydellistä läsnäoloa /Henki ja rakkaus /Huoli olemisesta ja huolen kantaminen /Eroottisuus ja rakkaus /Rakkaus tuottaa uutta tietoisuutta

 Lähdekirjallisuus

 Hakemisto

 Jos kirja kiinnostaa niin voit tilata sen tai kysellä tarkemmin joko puhelimella 040-5626674 tai tilauslomakkeella Kirjatilauslomake.
 


Kirjojen pääsivu