Elämä puhuu

Kirja on syntynyt pidettyjen kurssien ja luentojen pohjalta. Sen aihepiiri on laaja.
Eri lukujen sisällöt ovat seuraavat:
1. Elämä puhuu
Ihmisen minuus ei ole se, joka ihmisessä toimii. Minuus on vain havainnoija ja "muistiinkirjoittaja". Varsinaisia toimijoita ihmisessä ovat piilotajuiset kerrokset, joita voidaan ymmärtää unien ja tarinoiden kautta.
2. Minuuden ongelma
On edellisen luvun teeman syventämistä. Ihmisen minuus on syntynyt hänen ihmissuhteissaan. Siksi olennaisia toimijoita ovat ne suhdemallit, joilla ihminen on elänyt lapsuudessaan vanhempiensa kanssa. Ego-minä perustuu hyvin pitkälle äitikokemukseen ja yliminä isäkokemukseen. Ihmisen olisi helpointa elää minättömästi, jolloin ei tarvitse yrittää ja suorittaa, vaan voi elää rauhassa elämäänsä ja seurata kaikkea ikäänkuin sivusta.
3. Myytit elävät meissä
Luku jatkaa edellisten lukujen pohdintaa tuomalla käsittelyn piiriin myytit ja niissä ilmenevät arkkityyppiset toimijat. Kulttuuri valitsee, mille toimintamalleille, arkkityypeille kulloinkin annamme tilaa. Siksi kulttuurin luonne ratkaisee persoonallisuudet. Meissä on merkittävänä toimijana isän arkkityyppi, koska elämme patriarkaalista yhteiskuntaa. Naiselle hyväksytään vain äidin ja pyhän naisen arkkityyppiset mallit. Eroottinen nainen pelottaa. Pelottavaa asiaa palvotaan. Siksi naista hyödynnetään mainonnassa.
4. Symbolikielellä kielen vankilasta
Kielen rajat ovat maailmamme rajoja. Siksi ymmärryksemme rajoittuu siihen, mitä meille koulussa ja tiedostusvälineissä opetetaan. Vain tunnekerroksen tasolla syntyy perustaa uudelle puheelle. Se ilmenee symboleita käyttävän tarinakielen muodossa. Tunteiden symbolinen kieli on hyvin lähellä ruumiin kieltä ja ruumiin tunnesuhteissa oppimaa viisautta.
5. Sairaus ja kuolema ihmisenä olemisen peilinä
Luku on yhteenveto väitöskirjan sairausteemoista. Sairaudessa peilautuu se kerros, joka on kielellisen puhumisen ulkopuolella. Sairaudet ovat ihmisen mykkää puhetta. Kulttuurin syvärakenteet näkyvät kunkin historiallisen kauden sairastamisen tavoissa. Herätysliikkeiden aikana ahdistuttiin elintilasta ja itsenäisyydestä ja siksi reagoitiin keuhkoilla, ihmisen hengitystilalla. Sydän- ja verisuonisairaudet taas kertovat syvällisestä tunnekriisistä ja yhteyksien katkeamisesta ihmisten välillä. Saman kehityksen äärimuoto tulee esille syöpien lisääntymisessä. Ihmisestä tulee syöpäsolujen tavoin itsekkäitä oman edun tavoittelijoita: Muut kuolkoot, sortukoot ympärilläni.
6. Ovat piilottaneet uskonnon
Luku käsittelee uskonnon kuolemaa. Taustalla on uskonnollinen kasvatus, jossa uskonnollinen kokemus selitetään pois tieteellisin tunteeltaan tyhjin sanoin. Kun ei ymmärretä symbolisen myyttisen tekstin luonnetta, kadotetaan uskonnollisten viestien kieli. Raamatustakin haetaan historiallisia tapahtumia eikä kirjaa lueta enää kauniina koskettavina tarinoina. Vain tarinoilla on kyky kantaa kokemuksia ja herättää tunnetiloja.
7. Taloudellisen kehityksen demonisuus
Luku käsittelee ihmisen ympäristösuhteen vääristymistä, rahan asemaa ja taloudellista keskittymistä. Tiedollisella tasolla ei ymmärretä talouden piilotajuisia lakeja ja siksi jäämme sen demonisen vallan alle. Talous alkaa elää täysin omaa ikäänkuin ihmisestä riippumatonta elämää.
8. Myytit ja teatteri
Luvussa pyritään ymmärtämään teatterin olemusta myyttisen perinteen elävöittäjänä. Ilman yhteyttä myyttiseen tunnekieleen teatterista tulee vain manipulaation ja vallan väline. Se ei kykene luomaan uutta elämää ja innostusta, kuten mm. A. Artaudin mukaan pitäisi.
9. Valosta hämärään
Ihmisen syvin kerros on piilotajuista hämärää. Valon ja tietoisuuden korostaminen vie perustan syvyyden kokemukselta. Siksi on uskaltauduttava myyttien hämärän tiedon lähteille. Luvussa verrataan keskenään myytistä visiotietoperinnettä ja tieteellistä tietoa. Myyttinen tieto vapauttaa ja parantaa, tieteellinen auttaa hallitsemaan ilmiöitä ja antaa välineet tietoiseen kommunikaatioon.
10. Unet tienä toiseen todellisuuteen
Unissaan ihminen elää aktiivisemmin kuin päivällä. Unet ovat ihmisen jokapäiväisin ja helpoin väylä piilotajunnan syvyyksiin, jumaltodellisuuteen. Minuuden rajat eivät ole unen rajoja. Unissaan ihminen voi kokea myös toisten tunteita.
11. Shamanismi - kuoleman ja hiljaisuuden voimaa
Luku käsittelee shamanistisia perinteitä ja sitä todellisuutta, jossa shamaani liikkuu. Shamaani likkuu unitodellisuudessa, tarinoiden maailmassa. Se on samalla tuonela ja ihmisen syvin todellisuus (Luku on kokonaisuudessaan luettavissa toisaalla tällä kotisivulla)
12. Minuus on hallintaa
Luku perustuu väitöskirjan minuutta koskeviin johtopäätöksiin. Elämänsä hallintaan pyrkivä minä estää täysipainoisen elämän ja johtaa syvempään sairastamiseen, vaikka toisaalta hallintakuvitelmalla voidaan jonkin aikaa pinnistellä sairauksia vastaan. Ego-minä on oman elämänsä hukkaamista pelkäävä ja siksi se ei uskaltaudu elämään syvemmällä tasolla.

 nid. ISBN 951-96380-0-8 hinta alennuksessa 6 €

 Jos kirja kiinnostaa niin voit tilata sen tai kysellä tarkemmin joko puhelimella 040-5626674 tai tilauslomakkeella Kirjatilauslomake.
 


Kirjojen pääsivu