Elämän puhuteltavana


Elämän puhuteltavana

Kirja on väitöskirjani. Siinä käsitellään ihmisen minäkuvan kehitystä siirryttäessä maaseudun uskonnollista maanviljelijäyhteisöstä kaupunkimaiseen palvelukulttuuriin. Empiirinen aineisto hankittiin Kainuusta.
Kirjan teoreettinen viitekehys rakentuu hermeneuttisen sosiologian lähtökohdista Heideggerin filosofialle ja lähinnä dasein-analyyttiselle (Medard Boss, Martti Siirala) terapiatiedolle. Ihmistä tarkastellaan omaa aitoa elämäntuntoa hakevana olemisen tapana.
Tarkastelun lähtökohtana on herätysliikkeiden välittämä maailmankuva. Tätä kirjassa peilattiin Paavo Ruotsalaisen maailmankuvan analyysin kautta. Kehitystä tarkennettiin Kainuulaisten saarnaajien uskonnollisilla käsityksillä. Uskonnossa ihminen hakee perustaa elämälleen. Herätysliikkeet liittyvät siihen kehitysvaiheeseen, jossa ihmiset alkavat kokea olevansa yksilöinä vastuussa elämästään. Tähän liittyy oman kuoleman pohtiminen. Sama pohdinta asettaa ihmisen omille juurilleen, aitoon kokemukseen. Uskonnollinen ratkaisu antaa myös tunteen, että yksilöllinen elämä jatkuu kuoleman jälkeen.
Myöhemmin kehityksessä sairaudet korvaavat uskonnon. Sairaus muistuttaa kuolevaisuudesta ja tuo samalla esille oman kokemisen perustan, ruumiillisuuden. Tämän vuosisadan alussa ihmiset kuolivat keuhkovaivoihin. Se peilaa yksilöllisen elintilan ja samalla oman hengitystilan, oman itsenäisen hengen maailmaa. Myöhemmin sairastamisen tavaksi tulevat sydänoireet, koska ongelmat jäävät usein kuitenkin ihmissuhteissa, etenkin tunnealueella hoitamatta. Sydän tunnekeskuksena reagoi herkästä yhteisyyden tunteisiin. Lähemmäs nykyaikaa tultaessa sairastavuus erilaisiin syöpiin lisääntyy. Tämä viestii siitä, että yksilöt tulevat syöpäsolujen tavoin narsistisiksi oman edun tavoittelijoiksi. Kainuulainen yleinen sairastuvuus tukee tällaista tulkintaa. Elämä yritetään ottaa hallintaan maataloudessa konein, ruumiillisesti työllä ja erilaisilla minuuden hallintatekniikoilla.

 uusintapainos 1998 nid. ISBN 951-96380-3-2

 Kirjan uusintapainoskin on loppunut joten se ei ole tilattavissa
 


Kirjojen pääsivu