ANSIOLUETTELO

Pauli Antti Olavi Moilanen

KOULUTUS

Ylioppilaaksi Suomussalmen lukiosta    28.05.1966

Jyväskylän yliopisto

Kasvatus ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
humanististen tieteiden kandidaatti    26.04.1968

suomenkielinen kirjoitusnäyte    22.04.1968

yhteiskuntatieteiden kandidaatti    28.07.1969
sosiologia l
valtio-oppi cl
filosofia cl
kansantalous a
psykologia a
yhteiskuntapolitiikka a
tilastotiede a


yhteiskuntatieteen lisensiaatti     23.09.1971
arvosanoin sosiologia magna cum laude approbatur
        valtio-oppi lubenter approbatur

yhteiskuntatieteen tohtori      09.04.1987
laatinut ja julkaissut väitöskirjan Elämän puhuteltavana jonka tiedekuntaneuvosto on julkisen tarkastutuksen jälkeen hyväksynyt arvosanalla non sine laude approbatur

Helsingin yliopisto

Teologinen tiedekunta
     yleisen teologian approbatur      29.09.1970

Harvardin yliopisto USA 1971-1972

Divinity School
Harvey Coxin johdolla kurssit         Escatology and Politics
         Celebration and Ritual
useita "lukukursseja" psykoanalyysista ja uskonnoista
John Fowlerin johdolla kurssit
        Dynamics of Religion and Psychology
         "lukukurssi" E.H. Eriksonin ajattelusta
lisäksi kurssit
        Primitive Religion
        English as a Foreign Language 1-2

Tampereen kesäyliopisto

kasvatustieteen approbatur      05.09.1973

Reserviupseerikoulu

reserviupseeritutkinto kurssilla 135     11.12.1970
erikoislinja      25.03.1971

Ahjolan kansalaisopisto

kansalais- ja työväenopistojen rehtorien ja opettajien harjoittelu 13 viikkoa      16.09-15.12.1974

Kajaanin maalaiskunnan kansalaisopisto

kansalais- ja työväenopistojen rehtorien harjoittelu 10 viikkoa    03.02-04.05.1975

Luther-Opisto

kansanopiston opettajaharjoittelu, kelpoisuus kansanopistojen opettajan toimeen (sosiologia ja sosiaalihuolto)      22.05.1981

Portaanpään kristillinen kansanopisto

kansanopiston rehtorin harjoittelu, kelpoisuus kansanopistojen rehtorin toimeen      25.02.1981

Suomen Joogaopisto

ohjaajakurssi 1 osa     08.08.1980

KIRJALLINEN TOIMINTA

Kirkon aseman muuttuminen yhteisössä
    Kirkon tutkimuslaitoksen sarja A n:o 6 (61 sivua)    1970
     (julkaistu valtio-opin sivulaudaturtyö)
Kirkko ja kansan uskonto ,
     Kirkon tutkimuslaitoksen sarja A n:o 12 (147 sivua)      1973
     (julkaistu sosiologian lisensiaattityö)
Moilanen-Kyllönen -Ylikarjula: Kirkko kehitysalueella.
     Tutkimuksia Kainuun seurakuntien tilanteesta
     Kirkon tutkimuslaitoksen sarja A n:o 27 (205 sivua)     1975
Seurakuntasuunnittelun opas
     Kirkon tutkimuslaitoksen sarja A n:o 28 (162 sivua)      1975
Elämän puhuteltavana Tutkimus ahdistuksen käsittelystä herännäisyyden alkuvaiheessa ja tämän vuosisadan Kainuussa.
     Therapeia-Säätiön julkaisuja 2/87      1987
Esineistetty minä osana hallintakulttuuria, Psykoterapia 2/87 s.3-9     1987
Eräitä näkökohtia minäkäsitykseen, teoksessa Ajan aallot ja mainingit,
    Oulun yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 14/88      1988
Elämä puhuu (148 sivua) Tenon lepopaikka Oy     1991
Säikähdyshoito on kansan psykiatriaa , Pohakka 1/92 s. 26-32      1992
Valta ei tunne totuutta, Sielunhoidon aikakusikirja 5/1992 s. 31-48      1992
Hengen kosketus. (250 sivua) Tenon lepopaikka Oy      1995
Totuus on unissa, saduissa ja tarinoissa (280 A4 kok. sivua) Tenon lepopaikka Oy     1997 täysin uusittu painos v 2003
Lemmestä rakkauden rauhaan, (220 sivua) Tenon lepopaikka oy      1999
Unista elämänviisautta (224 sivua) Tenon lepopaikka oy      2002

KIELITAITO

Statens språk-examensnämnd
god förmåga att förstå svenska språket     15.10.1974

Englannin kieli, opinnot USA:ssa antoivat käytännön taitoa

PÄÄTOIMENLUONTOISET PALVELUSSUHTEET

Pääesikunnan kirkollistoimisto
    upseerikokelasaikana tutkimustehtävissä    26.03.71-27.08.71

Kirkon tutkimuslaitos
     seurakuntasuunnittelija (ja tutkija)      01.07.72-31.01.75

Kainuun seutukaavaliitto
     vt. seutukaavatutkija      01.02.75 -31.12.75
     vt. tutkimuspäällikkö      01.01.76 -31.03.76

Paltamon kunta
kansalaisopiston rehtori      01.02.76 - 31.07.81

Kainuun opisto
yhteiskunnallisten aineiden opettaja      01.08.81 - 31.07.86
( virkavapaa 09.09.85 -31.12.85)

Oulun yliopisto
vs. sosiologian apulaisprofessori      09.09.85 -31.12.85

Inarin opisto
rehtori     01.02.86 - 30.09.90

Jamilahden kristillinen kansanopisto
tiedotusopin opettaja & apulaisrehtori      01.10.90 -31.03.91

Kansanlääkintäkeskus
toiminnanjohtaja     01.04.91 - 30.6.92
kansanlääkintäinstituutin johtaja      01.07.92 - 28.2.93

Freelance Kouluttaja      28.2.93 -

SIVUTOIMENLUONTOISET PALVELUSSUHTEET

Oulun yliopisto
     Kajaanin opettajankoulutuslaitos
     pitänyt luentosarjan aiheena
          Koulutuspolitiikka ja koulusuunnittelu 30t      01.09.76-14.12.76
         Projektiohjaaja (gradu-töiden ohjausta)      01.05.82- 31.12.83

    Sosiologian laitos
    pitänyt luentosarjat
         Sairauden sosiologia 24 t syyskausi 1986
         Ruumiillisuuden sosiologia 24 t syyskausi 1987

Kainuun opisto
Yhteiskunnallisen seminaarin pitäjänä (30t)      14.01.81-06.05.81

Paltamon kunta
sivutoiminen kulttuurisihteeri      01.01.78 - 31.07.81

LUOTTAMUSTOIMET

Kainuun Maakuntaliitto
Koulu- ja kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja      01.11.75 -30.03.77